> FRANCAIS > Presse > Article Tychy 1996

Article Tychy 1996


Slaska Jesien Gitarowa

Trudno uwierzyé, ze min lo juz dziesi é lat od pierwszej SI1jskiejJesieni GitarowejwTychach.Doskonale pami tam ten pierwszy festiwal i konkurs sprzed dziesi ciu la !. Pami tam tez pierwsze infonnacje przekazywane od ucha do ucha na kilka miesi cy przed jego rozpocz ciem. Choé bardzo pragn lismy, aby impreza tej rangi mogla powstaé i mieé miejsce w Poisce to jednak wiadomosci,ktore docieralyod organizatorow wydawaly si nam wowczas trochç nieprawdopodobne. Jednaknie byly one przesadzone. SI1jska Jesieri Gitarowa startowa/a od razu z wysokiego poziomu najwi kszej imprezy gitarowej na wsch6d od Laby. Przez t dekad festiwal okrzepl i stal si jednym z najwazniejszych festiwali gitarowych w Europie. Przyzwyczailismy si do jego wysokiego poziomu i obecnosci gwiazd swiatowej gitarystyki. Jak bylo tym razem ?

PDF - 1.7 Mo
Tychy 1996